SummaryMapsTestimonies Medias Scientific data
Tuaran, Malaysia
Dist to Epi: 44 km
"Today at BSN RANAU SABAH MALAYSIA"
Kota Kinabalu, Malaysia
Dist to Epi: 56 km
Kota Kinabalu, Malaysia
Dist to Epi: 56 km
Penampang, Malaysia
Dist to Epi: 70 km
Penampang, Malaysia
Dist to Epi: 72 km
Penampang, Malaysia
Dist to Epi: 72 km
Papar, Malaysia
Dist to Epi: 90 km
Papar, Malaysia
Dist to Epi: 90 km
Sipitang, Malaysia
Dist to Epi: 175 km